0312-5085320 bdsztrl@163.com

保定梓途
人力资源服务有限公司

机构设置

        保定梓途人力资源服务有限公司为了更好精准的服务客户 ,公司设立了六大管理中心:                                                        
        校企合作管理中心;人力资源管理中心;  阳光志愿者管理中心;  社保管理中心;劳务分包管理中心; 招聘管理中心。